ห้องครอบครัว

คิ ด ถึ ง อุ ด ร ต้ อ ง ม า น อ น "บ ร า ว น์ เ ฮ า ส์"

ห้ อ ง ค ร อ บ ค รั ว

ขนาด 40 ตรม.

เตียง 7 ฟุต 1 เตียง
& 3.5 ฟุต 2 เตียง

ฝักบัวสายฝน

ฟรี อินเตอร์เน็ต

ห้องครอบครัว ตกแต่งในสไตล์อีสานโมเดิร์นเน้นความเรียบง่าย ตามการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น และอาศัยจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวอิสานนั่นคือ ฮีต 12 ครอง 14 ระเบียงมีขนาดกว้างขวางสามารถมองเห็นวิวหนองเหล็ก ภายในห้องพักประกอบไปด้วยโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ พื้นที่มีขนาดกว้างขวางเหมาะสำหรับผู้ที่มาพักแบบครอบครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องเล่นMP3และโทรทัศน์จอแบนขนาด 42 นิ้ว ขนาดห้อง: 40 ตารางเมตร

ราคา 2,200/ คืน