ห้องสามเตียง

คิ ด ถึ ง อุ ด ร ต้ อ ง ม า น อ น "บ ร า ว น์ เ ฮ า ส์"

ห้ อ ง ส า ม เ ตี ย ง

ขนาด 30 .ตรม

เตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง

ฝักบัวสายฝน

ฟรี อินเตอร์เน็ต

ห้องสามเตียง แต่งในสไตล์อีสานโมเดิร์นเน้นความเรียบง่าย ตามการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น และอาศัยจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวอิสานนั่นคือ ฮีต 12 ครอง 14 ภายในห้องพักประกอบไปด้วยโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ขนาดกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องเล่นMP3และโทรทัศน์จอแบนขนาด 42 นิ้ว ขนาดห้อง: 30 ตารางเมตร

ราคา 1,600 / คืน